Praktijk

Lees meer over de praktijk

Behandelingen

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is dé deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in: bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en te helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar preventie. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten en baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn handelen in de praktijk.

Sinds 2006 hebt u geen verwijzing meer nodig als u naar een fysiotherapeut wilt. U mag natuurlijk eerst uw huisarts raadplegen als al dat liever doet, maar u bent vrij om zelf te kiezen voor rechtstreeks contact met een fysiotherapeut. We noemen dit DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Fysiotherapie bij COPD

Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.

De belangrijkste taak van de fysiotherapeut is het in kaart brengen van de fysieke beperkingen die het gevolg zijn van COPD. De behandeldoelen op fysieke activiteit, fysieke capaciteit en ademspierfunctie verbeteren of optimaliseren. Naast de beperking als gevolg van de aangetaste longen, zijn ook de lichamelijke en psychische gevolgen, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte, belangrijk om mee te nemen. Door de veelal langdurige behandelrelatie tussen patiënt en therapeut kan daarnaast bij uitstek aandacht worden besteed aan leefstijlverandering. Als aangesloten Chronisch ZorgNet therapeuten hebben wij hier gedegen kennis over.

revalidatie na corona

Een deel van de patiënten dat corona heeft doorgemaakt heeft (langdurig) last van klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. Zij hebben veel baat bij adequate (fysiotherapeutische) revalidatie in de eerste lijn. Gezien de impact van het virus op de samenleving zet Chronisch Zorgnet zich in een eerstelijns opvangnet voor deze patiëntengroep te realiseren. Daarom zijn er binnen Chronisch ZorgNet ‘coronatherapeuten’ opgeleid die deze patiënten kunnen behandelen. Deze therapeuten hebben allemaal een uitgebreide basisscholing longaandoeningen gedaan, en hebben zich daarna bijgeschoold op het gebied van revalidatie na corona. Alle coronatherapeuten werken samen met de huisarts en een diëtist en ergotherapeut in de woonomgeving van de patiënt. Omdat wij ook de corona scholing gedaan hebben kunt u bij ons terecht voor revalidatie na corona. 

Manuele therapie

Manuele therapie volgens de Utrechtse school is een specialisatie die met name gebruikt maakt van zeer gerichte behandeltechnieken aan de gewrichten, om zo de mobiliteit te herstellen. Er wordt uitsluitend gewerkt met zachte technieken.

Triggerpoint behandeling

In het lichaam kunnen triggerpoints voorkomen die onverklaarbare klachten kunnen veroorzaken. Een triggerpoint is een lokale verkramping in een spier die pijn, tintelingen of gevoelloosheid veroorzaakt.

Triggerpoints ontstaan vaak als gevolg van een vorm van overbelasting. Een triggerpoint veroorzaakt (chronische) uitstralingspijnen die vaak niet als oorzaak van een triggerpoint worden herkend.

Van belang is dat de pijn van een triggerpoint kan uitstralen naar andere plekken in het lichaam, de zogenaamde “referred pain”. Een triggerpoint kan in een spier worden gepalpeerd als een gevoelig plek in de spier. Een triggerpoint kan manueel goed worden behandeld.

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is er met name op gericht om patiënten weer op het niveau terug te krijgen van voor de blessure of klacht. Hiervoor is specifieke kennis nodig op het gebied van weefselherstel en revalidatietraining. Voor sportfysiotherapie zijn ruime en uitgebreide trainingsfaciliteiten onmisbaar. Denk hierbij aan krachttraining, looptraining en explosieve oefenvormen.

Echografie

Het gebruik van echografie, oftewel musculoskeletal ultrasound (MSU) binnen de fysiotherapie wordt de laatste jaren steeds meer toegepast  en bewijst zijn effectiviteit. Wij gebruiken echografie als aanvullende diagnostiek en evaluatiemiddel waardoor gerichter behandeld kan worden. Er kan beter inzicht gekregen worden in gewrichten, spieren en pezen van bijvoorbeeld de schouder, knie en enkel. Weefselschade kan in beeld worden gebracht en hierdoor ontstaat meer inzicht in de belastbaarheid ervan.

De  fysiotherapeutische  diagnose wordt gesteld op basis van de verwijzing van de arts, anamnese en  lichamelijk onderzoek. Nu kan deze diagnose worden onderbouwd en bevestigd door middel van echo omdat de kwaliteit van het weefsel in beeld gebracht wordt. Er kan worden bekeken of er sprake is van een eventuele ontsteking, ruptuur of vochtophoping.

Hierdoor kan een goede behandelkeuze en gerichte training worden bepaald waardoor de patiënt beter geholpen is. Ook kan het herstelproces inzichtelijker worden gemaakt door de echo na een aantal weken nogmaals te herhalen

Medische fitness

ˈRust roestˈ is een bekend gezegde. Het tegenovergestelde hiervan is ook waar: ˈBewegen helpt!ˈ Daarom heeft Fysio Erik Zuur samen met Sport- en Testcentrum van Drunen Fysiosport ontwikkeld voor wie wil werken aan verbetering van zijn of haar belastbaarheid in een gecontroleerde omgeving begeleid door een fysiotherapeut.

Fysiosport

Fysiosport is een groepstraining van 1 uur voor iedereen met of zonder lichamelijke klachten. Onder begeleiding van een fysiotherapeut werkt u aan verbetering of behoud van conditie, lenigheid en spierkracht. Er wordt in de fitnesszaal getraind met individuele trainingsschemaˈs gebaseerd op de doelstellingen die besproken worden bij de intake of het voortraject. Deze groepstraining is ook ideaal als u klaar bent met reguliere fysiotherapie en door wilt gaan met trainen om terugval te voorkomen.

Fysiosport is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur.

U kunt een abonnement nemen voor 1, 2 of 3 x per week.

Claudicatio looptraining

chronisch zorgnet

De praktijk is aangesloten bij chronisch zorgnet. Dit is een landelijk netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het geven van gesuperviseerde looptraining van Claudicatio patiënten.

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), zijn de resultaten aanzienlijk beter. Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. Hiermee kan operatief ingrijpen worden voorkomen.

Erik Zuur

Fysiotherapeut, Manueel therapeut, Sportfysiotherapeut

Dagmar van Lith

Fysiotherapeut, Manueel therapeut

Monique Donkers

Medewerkster

NEEM CONTACT MET ONS OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN

Copyright Fysio Erik Zuur