Openingstijden

Maandag:
08.30 - 21.00
Dinsdag:
08.30 - 21.00
Woensdag:
08.30 - 18.00
Donderdag:
08.00 - 21.00
Vrijdag:
08.00 - 18.00
Zaterdag:
09.00 - 11.30
Fysiosport: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
13.00 - 14.00

Maak een afspraak

U kunt ons bereiken via e-mail, telefoon, mobiel en WhatsApp

 

 

 

 

Aanpak

De drie voorwaarden om te kunnen bewegen en presteren zijn: een goede soeplesse, de juiste hoeveelheid kracht (sterk genoeg zijn)…

Therapeuten

Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen waar mogelijk volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en methodes.…

Verzekerde zorg

Wij vinden het belangrijk om een goede relatie te hebben met de zorgverzekeraars. Wij streven er dan ook altijd naar…

Het team

Ontmoet het team van Fysio Eirk zuur

Erik Zuur

Fysiotherapeut, Manueel therapeut, Sportfysiotherapeut

Dagmar van Lith

Fysiotherapeut, Manueel therapeut

Monique Donkers

Medewerkster

Specialisaties

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is dé deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in: bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en te helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar preventie. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten en baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn handelen in de praktijk.

Sinds 2006 hebt u geen verwijzing meer nodig als u naar een fysiotherapeut wilt. U mag natuurlijk eerst uw huisarts raadplegen als al dat liever doet, maar u bent vrij om zelf te kiezen voor rechtstreeks contact met een fysiotherapeut. We noemen dit DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Manuele therapie

Manuele therapie volgens de Utrechtse school is een specialisatie die met name gebruikt maakt van zeer gerichte behandeltechnieken aan de gewrichten, om zo de mobiliteit te herstellen. Er wordt uitsluitend gewerkt met zachte technieken.

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is er met name op gericht om patiënten weer op het niveau terug te krijgen van voor de blessure of klacht. Hiervoor is specifieke kennis nodig op het gebied van weefselherstel en revalidatietraining. Voor sportfysiotherapie zijn ruime en uitgebreide trainingsfaciliteiten onmisbaar. Denk hierbij aan krachttraining, looptraining en explosieve oefenvormen.

Echografie

Het gebruik van echografie, oftewel musculoskeletal ultrasound (MSU) binnen de fysiotherapie wordt de laatste jaren steeds meer toegepast  en bewijst zijn effectiviteit. Wij gebruiken echografie als aanvullende diagnostiek en evaluatiemiddel waardoor gerichter behandeld kan worden. Er kan beter inzicht gekregen worden in gewrichten, spieren en pezen van bijvoorbeeld de schouder, knie en enkel. Weefselschade kan in beeld worden gebracht en hierdoor ontstaat meer inzicht in de belastbaarheid ervan.

De  fysiotherapeutische  diagnose wordt gesteld op basis van de verwijzing van de arts, anamnese en  lichamelijk onderzoek. Nu kan deze diagnose worden onderbouwd en bevestigd door middel van echo omdat de kwaliteit van het weefsel in beeld gebracht wordt. Er kan worden bekeken of er sprake is van een eventuele ontsteking, ruptuur of vochtophoping.

Hierdoor kan een goede behandelkeuze en gerichte training worden bepaald waardoor de patiënt beter geholpen is. Ook kan het herstelproces inzichtelijker worden gemaakt door de echo na een aantal weken nogmaals te herhalen

Medische fitness

ˈRust roestˈ is een bekend gezegde. Het tegenovergestelde hiervan is ook waar: ˈBewegen helpt!ˈ Daarom heeft Fysio Erik Zuur samen met Sport- en Testcentrum van Drunen Fysiosport ontwikkeld voor wie wil werken aan verbetering van zijn of haar belastbaarheid in een gecontroleerde omgeving begeleid door een fysiotherapeut.

Fysiosport

Fysiosport is een groepstraining van 1 uur voor iedereen met of zonder lichamelijke klachten. Onder begeleiding van een fysiotherapeut werkt u aan verbetering of behoud van conditie, lenigheid en spierkracht. Er wordt in de fitnesszaal getraind met individuele trainingsschemaˈs gebaseerd op de doelstellingen die besproken worden bij de intake of het voortraject. Deze groepstraining is ook ideaal als u klaar bent met reguliere fysiotherapie en door wilt gaan met trainen om terugval te voorkomen.

Fysiosport is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur.

U kunt een abonnement nemen voor 1, 2 of 3 x per week.

Fysiotherapie bij etalagebenen

Chronisch Zorgnet

De praktijk is aangesloten bij Chronisch Zorgnet. Dit is een landelijk netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het geven van gesuperviseerde looptraining van Claudicatio patiënten.

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), zijn de resultaten aanzienlijk beter. Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. Hiermee kan operatief ingrijpen worden voorkomen.

Fysiotherapie bij longaandoeningen

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. Het is een verzamelnaam voor: 
  
* Chronische bronchitis: bij chronische bronchitis zijn de bronchiën langdurig ontstoken. Als de bronchiën ontstoken en/of geïnfecteerd zijn, wordt er overtollig slijm aangemaakt. Hierdoor wordt de luchtstroom in en uit de longen beperkt, wat leidt tot overmatig hoesten en moeite met ademhalen. 
* Longemfyseem: dit is een chronische aandoening waarbij de longblaasjes verloren gaan. Longblaasjes zijn nodig om zuurstof op te nemen. Wanneer er minder longblaasjes zijn, kan het lichaam minder zuurstof opnemen. Dit zorgt voor onder andere kortademigheid en benauwdheid. 
 
Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk. 
 
De belangrijkste taak van de fysiotherapeut is het in kaart brengen van de fysieke beperkingen die het gevolg zijn van COPD. De behandeldoelen binnen de fysiotherapie zijn gericht op fysieke activiteit, fysieke capaciteit en ademspierfunctie verbeteren of optimaliseren. Naast de beperking als gevolg van de aangetaste longen, zijn ook de lichamelijke en psychische gevolgen, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte, belangrijk om mee te nemen. Door de veelal langdurige behandelrelatie tussen patiënt en therapeut kan daarnaast aandacht worden besteed aan leefstijlverandering. 
  
Ook kan het dagelijkse functioneren door de vele contactmomenten goed gemonitord en gesignaleerd worden en worden andere zorgverleners vroegtijdig ingeschakeld indien nodig. Hierdoor kan de beste zorg op maat aan u gegeven worden. Hiervoor is multidisciplinair samenwerken noodzakelijk, wat gestimuleerd en ondersteund wordt door het landelijke systeem van Chronisch ZorgNet. 
 
Longfibrose, ofwel bindweefselvorming in de longen, is een chronische aandoening waarbij het longweefsel minder goed functioneert. Normaal is de long in staat om voldoende zuurstof op te nemen voor de dagelijkse behoefte. In geval van longfibrose is de mogelijkheid om zuurstof op te nemen verminderd. Dit heeft tot gevolg dat de betrokkene kortademig wordt, snel moe is en weinig energie heeft. 
 
Wanneer u klachten heeft behorend bij longfibrose kunt u daardoor minder actief worden. Zowel de conditie als de spierkracht zullen bij verminderde activiteit afnemen. Bij voortgang van de longfibrose zal het inspanningsvermogen ook bij optimale training afnemen. Wel kunt u door trainen de achteruitgang afremmen en blijft u zo lang mogelijk zelfstandig in activiteiten van het dagelijks leven.. 
 
Training 
Bij trainingsprogramma’s wordt er vaak het onderscheid gemaakt tussen conditietraining en training ter bevordering van de kracht. Het is belangrijk om de conditie zo optimaal mogelijk te houd en. De beste conditietraining voor patiënten is lopen (met of zonder rollator). Dit kan zowel binnenshuis als buitenshuis uitgevoerd worden. Dit heeft als gunstig effect dat tijdens de oefening een belangrijke activiteit wordt getraind. Als alternatief kan er natuurlijk ook gekozen worden voor een activiteit die u zelf leuk vindt zoals ietsen op een hometrainer of zwemmen.  
 
Belangrijk is dat u de training in blokken opbouwt, waartussen u rustmomenten neemt. Dit heet intervaltraining. Maak u eerst gereed om de training te starten en rust dan kort uit alvorens de training te starten. Ook een korte pauze na een aantal minuten kan de effectiviteit van de training bevorderen. 
 
Een voorbeeld hiervan is een looptraining buitenshuis. Zorg dat u alles bij u heeft en ga naar buiten. Alvorens de training te starten wacht u, indien gewenst zittend, totdat de ademhaling weer is gestabiliseerd. U kunt vervolgens starten met de looptraining totdat u merkt dat uw Borgscore hoger komt dan vijf. Gun uzelf een korte pauze van enkele minuten om vervolgens de training te hervatten. Deze manier van training is net zo effectief als constant trainen, maar is bij benauwdheid beter vol te houden. Uiteraard kan een dergelijke manier van trainen ook worden toegepast bij een fietstraining. 

Fysiotherapie bij Corona

Revalidatie na corona 

Een deel van de patiënten die corona heeft doorgemaakt heeft (langdurig) last van klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. Zij hebben veel baat bij adequate (fysiotherapeutische) revalidatie in de eerste lijn. Dagmar van Lith heeft een uitgebreide basisscholing longaandoeningen gevolgd en heeft zich daarna bijgeschoold op het gebied van revalidatie na corona. Er wordt samengewerkt met de huisarts en eventueel een diëtist en ergotherapeut in de woonomgeving van de patiënt. 

Neem contact met ons op om een afspraak te maken

Copyright Fysio Erik Zuur