Echografie

  • 19 juni 2016

Echografie bij de fysiotherapeut

Het gebruik van echografie, oftewel musculoskeletal ultrasound (MSU) binnen de fysiotherapie wordt de laatste jaren steeds meer toegepast en bewijst zijn effectiviteit. Daarom heeft Fysio Erik Zuur zich de afgelopen maanden gericht op deze nieuwe ontwikkeling. Er is een echo-apparaat aangeschaft én beide therapeuten hebben in februari de cursus onder leiding van de Fontys Hogeschool met succes afgerond.

Wij gebruiken echografie als aanvullende diagnostiek en evaluatiemiddel waardoor gerichter behandeld kan worden. Er kan beter inzicht gekregen worden in gewrichten, spieren en pezen van bijvoorbeeld de schouder, knie en enkel. Weefselschade kan in beeld worden gebracht en hierdoor ontstaat meer inzicht in de belastbaarheid ervan.

De fysiotherapeutische diagnose wordt gesteld op basis van de verwijzing van de arts, anamnese en lichamelijk onderzoek. Nu kan deze diagnose worden onderbouwd en bevestigd door middel van echo omdat de kwaliteit van het weefsel in beeld gebracht wordt. Er kan worden bekeken of er sprake is van een eventuele ontsteking, ruptuur of vochtophoping.

Hierdoor kan een goede behandelkeuze en gerichte training worden bepaald waardoor de patiënt beter geholpen is. Ook kan het herstelproces inzichtelijker worden gemaakt door de echo na een aantal weken nogmaals te herhalen.

Copyright Fysio Erik Zuur

24 maart: update maatregelen tegen het coronavirus

Beste sporter/revalidant/patiënt,

In overeenstemming met de aangescherpte richtlijnen van het RIVM en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie graag uw aandacht voor het volgende.

Het sportcentrum waarbinnen de fysiotherapiepraktijk gevestigd is, is gesloten tot in ieder geval 6 april.

De fysiotherapiepraktijk is echter wel open voor dringende fysiotherapeutische zorg.

Patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen, gaan wij bij dringende fysiotherapeutische zorg (mits geen ziekteverschijnselen of behorende tot de kwetsbare groep) aan huis behandelen.

We bieden patiënten de mogelijkheid van videobellen aan, waardoor we op afstand oefeningen kunnen doornemen en adviezen kunnen geven. Ook kan er telefonisch contact worden opgenomen of contact via WhatsApp en Imessage. Tevens maken we oefenschema’s op maat die we bij u bezorgen eventueel met oefenmateriaal.

Mocht u nog vragen hebben, bel ons dan op
0162-513728 of op 06-24877697.

WhatsApp: 06-24877697

Met vriendelijke groet,
Erik Zuur en Dagmar van Lith